Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Podpora Testosteronu -> Arimistane 90 cps

Arimistane 90 cps

Kód:
ari_002
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
51,53 €
1 300 Kč
 
Not available

Arimistane (Androsta-3,5-diene-7,17-dione) is a very potent aromatase inhibitor (AI) that works through a number of different mechanisms to bring our body into an anabolic state. It lowers cortisol and estrogen levels and at the same time increases the level of free testosterone. Users using Arimistane noticed a significant improvement in libido and increased strength gains in training.

In addition, using the reduction diet, you can see an accelerated rate of burning up fat tissue. Hi Tech's Arimistane is a high-performance monopreparation based on ingredient, which is a revolutionary discovery of recent years of research on supplementation.

It not only increases the level of anabolic hormones but also blocks the transformation of the desired testosterone to estrogen. Every sportsman knows how unfavorable for our body is high level of estrogen, which affects the deterioration of the aesthetics of the body. Arimistane is the most effective aromatase inhibitor on the market. Effectively removes swelling and excess water from the body. It hardens muscles, increases anabolism, promotes the growth of free testosterone and improves results during training sessions. Another advantage of the supplement is the noticeable increase in libido.

Armistane is the most effective preparation blocking the conversion of testosterone to estrogen !

The benefits of using it include many mechanisms of the functioning of the human body. First of all, it is worth noting that

Androst-3 5-dien-7,17-dione works exceptionally fast and after the first few days of supplementation !

In a short time you will notice a huge difference in the appearance of the figure, and very often in well-being. Prohormone allows you to maintain a slim, impeccable figure even when using diets targeted at the development of muscle mass. Hormones are especially important for people who train because it's a large part of them that determines how we look. A suitable, advantageous ratio of testosterone to estrogen was considered the most important in our hormonal system. Very often, however, the proportions of hormones in the blood are disturbed and are subject to change.

Aromatase inhibitors such as Armistane are a unique group of supplements that allow you to increase the level of free testosterone by reducing the activity of the aromatizing enzyme. This mechanism is the key to our figure. The Armistane product is often used in the process of reducing body fat in the fight against persistent fat located in places such as the lower back or chest.Arimistane je velmi účinný inhibitor aromatázy (AI), který prostřednictvím řady různých mechanismů přivádí naše tělo do anabolického stavu. Snižuje hladinu kortizolu a estrogenu a současně zvyšuje hladinu volného testosteronu. Uživatelé užívající Arimistane zaznamenali výrazné zlepšení libida a zvýšení přírůstků síly v tréninku.

Kromě toho pomáhá při redukční dietě s rychlejším spalováním tukové tkáně. 

 

Arimistane nejenže zvyšuje hladinu anabolických hormonů, ale také blokuje transformaci požadovaného testosteronu na estrogen. Každý sportovec ví, jak nepříznivá pro naše tělo je vysoká hladina estrogenu, která ovlivňuje zhoršení estetiky těla. Arimistan je nejúčinnější inhibitor aromatázy na trhu. Účinně odstraňuje přebytečnou vodu z těla. Zlepšuje tvrdost svalů, zvyšuje anabolismus, podporuje růst volného testosteronu a zlepšuje výsledky během tréninku. Další výhodou doplňku je znatelné zvýšení libida.

 

Armistane je nejúčinnější přípravek blokující přeměnu testosteronu na estrogen!

 

Mezi výhody jeho použití patří mnoho mechanismů fungování lidského těla. Za prvé stojí za zmínku, že Androst-3 5-dien-7,17-dione funguje výjimečně rychle ( již po prvních několika dnech užívání ) !

 

Za krátkou dobu si všimnete obrovského rozdílu ve vzhledu postavy. Arimistane vám umožní udržet si štíhlou postavu. Hormony jsou obzvláště důležité pro lidi, kteří trénují, protože určují jak vypadáme. Vhodný poměr testosteronu k estrogenu byl považován za nejdůležitější v našem hormonálním systému. Velmi často jsou však podíly hormonů v krvi narušeny a mohou se měnit.

 

Inhibitory aromatázy, jako je Armistane, jsou jedinečnou skupinou doplňků, které vám umožňují zvýšit hladinu volného testosteronu snížením aktivity aromatizujícího enzymu. Tento mechanismus je klíčem k naší postavě. Produkt Armistane se často používá v procesu snižování tělesného tuku.

 

Dávkování:


 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g