Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Spalovače -> Black Mamba Hyperrush USA DMHA 90 cps

Black Mamba Hyperrush USA DMHA 90 cps

Kód:
inno:254
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
52,72 €
1 330 Kč
 
Not available

Black Mamba by Innovative Laboratories is a new version of the iconic, highly concentrated fat burner with the addition of DMHA. The supplement is great for getting a maximally sculpted figure, instantly increasing lipolysis. Plant extracts and the most effective substances contained in the preparation accelerate the loss of fat even in places resistant to burning, such as the abdomen, thighs or buttocks.

Black Mamba DMHA contains ingredients that contribute to achieving your dream, slim figure. Thanks to the strong stimulating effect, the preparation allows to maintain a high energy level even in the last phase of reduction, without feeling tired. High-efficiency burner with 2-aminoisoheptane raises the level of noradrenaline and dopamine, reduces appetite, strengthens concentration and has a positive effect on memory.

 

Caffeine Anhydrous - has a thermogenic effect and suppresses appetite, thanks to increased production of adrenaline and noradrenaline. It has been proven to increase the formation of such neurotransmitters in the central nervous system as dopamine, acetylcholine or even serotonin, which exerts a stimulating effect and increases cognitive function. The overall effect of caffeine on the body allows you to maintain the effectiveness of training and maintain a positive mood, despite the calorie deficit.

Ephedra Extract - the plant contains alkaloids with a thermogenic effect thanks to which it increases the basic energy expenditure of the body causing a caloric deficit. It is therefore an effective way to increase the rate of metabolism and fat burning. In addition, supplementation with green spring extracts reduces appetite, which makes it easier to maintain a diet, especially during periods of low caloric supply. In addition, studies show that the plant is a source of flavonoids capable of scavenging free radicals in the body.

Senegalia Berlandieri extract - the plant is a source of many alkaloids, which include: N-methylphenylamine, tyramine and phenylethylamine. Senegalia Berlandieri increases energy, increases motivation to act and improves mood. The effect of its action is to increase the level of dopamine, serotonin and adrenaline in the body. Senegalia Berlandieri extract also increases lipolysis and boosts metabolism.

2-aminoisoheptane - DMHA - a strong stimulant similar to DMAA. It affects the central nervous system by increasing the level of dopamine and noradrenaline. It is the perfect complement to hard training that allows you to make huge progress in the gym, increasing the pain threshold for best results. Intensive workouts combined with the use of DMHA give phenomenal results in the form of appetite suppression, reduction of body fat, increase of memory and creativity as well as reduction of anxiety and anti-fatigue. The ingredient is an interesting alternative for people who rave about DMAA, but show poor tolerance to this stimulant.

Caralluma Extract - Caralluma fimbriata is a small succulent originating from the desert areas of central India. The plant has been consumed since the dawn of history during long hunting expeditions by people from tribes living in the desert areas of central India in order to get rid of the feeling of hunger and thirst and add energy. Its slimming properties are the effect of blocking by the glycosides contained in the plant, enzymes involved in the process of building body fat, which prompts the body to burn existing fat stores. In addition, caraluma helps people struggling with obesity get rid of hunger and people with diabetes by lowering blood sugar levels. Due to the content of saponins, it also increases the oxygen absorption of tissues, thus causing an increase in metabolism and detoxification.

Phenylalanine - is an essential amino acid that is converted to L-tyrosine in the liver. L-tyrosine can be converted in the brain and adrenal gland to the hormones dopamine, noradrenaline and adrenaline, whose levels are reduced by stress, overwork, as well as some medications. Supplementing norepinephrine in the brain increases mental energy levels and at the same time affects well-being.

Synephrine HCL - synephrine has a similar structure to ephedrine. It is obtained naturally from unripe citrus fruits, e.g. Citrus uranium L., Citrus aurantium L. This substance is a natural substitute for ephedrine. It is more and more often added to medicines and dietary supplements intended for athletes as well as overweight people. This compound boosts metabolism, reduces appetite and at the same time increases mental and motor activity. Synephrine increases blood pressure and affects cardiac output. It widens the bronchi making it easier to breathe, effectively clears the sinuses and improves mood.

Naringen - naringin belongs to the group of flavonoids, is naturally obtained from grapefruit and is responsible for its bitter taste. The compound has strong antioxidant and anti-inflammatory properties, which prove to be helpful in preventing and combating obesity, hyperlipidemia, hypertension, atherosclerosis and diabetes. Naringin effectively suppresses your appetite, thanks to which you will get rid of unwanted kilograms even faster.

Dihydroxybergamottin - bergamotine is a compound of natural origin belonging to furanocoumarin, it is present, among others, in grapefruit, in bergamot oil and essential oils contained in citrus. It works by inhibiting the activity of cytochrome P-450, which is involved in the metabolism of many substances. Dihydroxybergamottiin is an excellent addition to increase the bioavailability and effectiveness of the other ingredients contained in the product.

Hordenine - this compound works primarily by releasing and protecting norepinephrine, which translates into increased metabolism, energy supply, and a decrease in appetite. Users use Hordenine for three main effects: fat loss, appetite control and energy boost. It is used by pre-workout bodybuilders for synergistic effects combined with PEA (phenylethylamine).

Evodiae rutaecarpa - the plant is a source of evodiamine - an alkaloid with a thermogenic and stimulating effect, allowing for rapid fat burning with a capsaicin-like effect.

Yohimbine HCL - is the pharmacological form of yohimbine alkaloid. As the only substance burning unnecessary fat, it has the ability to shape the figure in specific places. Yohimbine is great for burning so-called "persistent fat" like the stomach (throat), thighs or buttocks. The effect of using Yohimbine HCL is precise body sculpting in places where getting rid of it is particularly difficult due to poor blood supply. Yohimbine HCL stimulates the erectile center in the spinal cord, causing erection of the penis and ejaculation center, accelerating and increasing sperm ejaculation. Taking Yohimbine 30-45 minutes before intercourse causes an increased blood flow to the genitals, and therefore an erection.

 

Dosage:

1 capsule 30 minutes before intensive training.Black Mamba od Innovative Laboratories je nová verze ikonického, vysoce koncentrovaného spalovače tuků s přídavkem DMHA. Doplněk je skvělý pro získání maximálně tvarované postavy a okamžité zvýšení lipolýzy. Výtažky z rostlin a nejúčinnější látky obsažené v přípravku urychlují odbourávání tuků i na místech odolných vůči hubnutí, jako jsou břicho, stehna nebo hýždě.

Black Mamba DMHA obsahuje přísady, které přispívají k dosažení vašeho snu, štíhlé postavy. Díky silnému stimulačnímu účinku umožňuje přípravek udržet vysokou hladinu energie i v poslední fázi redukce. Vysoce účinný spalovač s DMHA zvyšuje hladinu noradrenalinu a dopaminu, snižuje chuť k jídlu, posiluje koncentraci a má pozitivní vliv na paměť.

 

Caffeine Anhydrous - má termogenní účinek a potlačuje chuť k jídlu díky zvýšené produkci adrenalinu a noradrenalinu. Bylo prokázáno, že zvyšuje tvorbu takových neurotransmiterů v centrálním nervovém systému jako dopamin, acetylcholin nebo dokonce serotonin, který má stimulační účinek a zvyšuje kognitivní funkci. Celkový účinek kofeinu na tělo vám umožňuje udržovat účinnost tréninku a udržovat pozitivní náladu, a to i přes nedostatek kalorií.

Ephedra Extract - rostlina obsahuje alkaloidy s termogenním účinkem, díky kterým zvyšuje základní energetický výdej těla a způsobuje kalorický deficit. Jedná se tedy o účinný způsob, jak zvýšit rychlost metabolismu a spalování tuků. Navíc snižuje chuť k jídlu, což usnadňuje udržování stravy, zejména v období nízkého kalorického příjmu. Studie navíc ukazují, že rostlina je zdrojem flavonoidů schopných zachytit volné radikály v těle.

Senegalia Berlandieri extract - rostlina je zdrojem mnoha alkaloidů, mezi něž patří: N-methylfenylamin, tyramin a fenylethylamin. Senegalia Berlandieri zvyšuje energii, zvyšuje motivaci a zlepšuje náladu. Účinkem jeho působení je zvýšení hladiny dopaminu, serotoninu a adrenalinu v těle. Extrakt Senegalia Berlandieri také zvyšuje lipolýzu a zvyšuje metabolismus.

2-aminoisoheptane - DMHA - silný stimulant podobný DMAA. Ovlivňuje centrální nervový systém zvýšením hladiny dopaminu a noradrenalinu. Je to perfektní doplněk tvrdého tréninku, který vám umožní dosáhnout obrovského pokroku v tělocvičně a zvýšit práh bolesti pro dosažení nejlepších výsledků. Intenzivní tréninky v kombinaci s použitím DMHA dávají fenomenální výsledky ve formě potlačení chuti k jídlu, snížení tělesného tuku, zvýšení paměti a tvořivosti, jakož i snížení úzkosti a únavy. Tato složka je zajímavou alternativou pro lidi, kteří mají rádi DMAA, ale vykazují špatnou toleranci k tomuto stimulantu.

Caralluma Extract - Caralluma fimbriata je malý sukulent pocházející z pouštních oblastí střední Indie. Rostlina byla konzumována od úsvitu historie během dlouhých loveckých výprav lidmi z kmenů žijících v pouštních oblastech střední Indie, aby se zbavili pocitu hladu a žízně a dodali energii. Jeho vlastnosti hubnutí jsou blokování glykosidy obsaženými v rostlině, enzymů podílejících se na procesu tvorby tělesného tuku, což podněcuje tělo ke spálení stávajících zásob tuku. Caralluma navíc pomáhá lidem trpícím obezitou zbavit se hladu. A u lidí s cukrovkou pomáhá snížením hladiny cukru v krvi. Díky obsahu saponinů také zvyšuje absorpci tkání kyslíkem, čímž způsobuje zvýšení metabolismu a detoxikaci.

Phenylalanine - je esenciální aminokyselina, která se v játrech přeměňuje na L-tyrosin. L-tyrosin lze přeměnit v mozku a nadledvinách na hormony dopamin, noradrenalin a adrenalin, jejichž hladiny jsou sníženy stresem, přepracováním a některými léky. Doplnění norepinefrinu v mozku zvyšuje hladinu duševní energie a současně ovlivňuje pohodu.

Synephrine HCL - synefrin má podobnou strukturu jako efedrin. Získává se přirozeně z nezralých citrusových plodů, např. Citrus uranium L., Citrus aurantium L. Tato látka je přírodní náhražkou efedrinu. Stále častěji se přidává do léčiv a doplňků stravy určených pro sportovce i osoby s nadváhou. Tato sloučenina podporuje metabolismus, snižuje chuť k jídlu a současně zvyšuje mentální a motorickou aktivitu. Synefrin zvyšuje krevní tlak a ovlivňuje srdeční výdej. Rozšiřuje průdušky, usnadňuje dýchání, účinně čistí dutiny a zlepšuje náladu.

Naringen - naringin patří do skupiny flavonoidů, je přirozeně získáván z grapefruitu a je zodpovědný za jeho hořkou chuť. Sloučenina má silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti, které se ukázaly jako užitečné při prevenci a potírání obezity, hyperlipidémie, hypertenze, aterosklerózy a diabetu. Naringin účinně potlačuje vaši chuť k jídlu, díky čemuž se zbavíte nežádoucích kilogramů ještě rychleji.

Dihydroxybergamottin - je sloučenina přírodního původu patřící k furanokumarinu, vyskytuje se mimo jiné v grapefruitu, v bergamotovém oleji a éterických olejích obsažených v citrusech. Působí tak, že inhibuje aktivitu cytochromu P-450, který se podílí na metabolismu mnoha látek. Dihydroxybergamottiin je vynikajícím doplňkem ke zvýšení biologické dostupnosti a účinnosti ostatních složek obsažených v produktu.

Hordenine - tato sloučenina působí především uvolňováním a ochranou norepinefrinu, což se projevuje zvýšeným metabolismem, dodávkou energie a snížením chuti k jídlu. Uživatelé používají hordenin pro tři hlavní účinky: ztrátu tuku, kontrolu chuti k jídlu a zvýšení energie. 

Evodiae rutaecarpa - rostlina je zdrojem evodiaminu - alkaloidu s termogenním a stimulačním účinkem, který umožňuje rychlé spalování tuků s účinkem podobným kapsaicinu.

Yohimbine HCL - je farmakologická forma yohimbinového alkaloidu. Jako jediná látka spalující zbytečný tuk má schopnost tvarovat postavu na konkrétních místech. Yohimbine je skvělý pro spalování takzvaného „perzistentního tuku“, jako jsou napr. stehna nebo hýždě. Yohimbine HCL stimuluje erektilní centrum v míše, způsobuje erekci penisu a ejakulačního centra, urychluje a zvyšuje ejakulaci spermií. Užívání Yohimbine 30-45 minut před pohlavním stykem způsobuje zvýšený průtok krve do genitálií, a tedy i erekci.

 

Dávkování:

1 tobolka 30 minut před intenzivním tréninkem.


55,10 € / 1 390 Kč
Not available
55,10 € / 1 390 Kč
Not available
55,10 € / 1 390 Kč
Not available
 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g