Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Spalovače -> Lipodrene Elite 90 cps

Lipodrene Elite 90 cps

Kód:
hi_36588
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
55,10 €
1 390 Kč
 
Not available

Lipodrene Elite is the most powerful lipodrene formula ever introduced on the market of supplements !

The new formula from Hi-Tech continues the line of Lipodrene burners, including the strongest ingredients: synephrine, strong isomers of phenethylamine and one of the newest ingredient never before used in slimming preparations - Extract Erythroxylum Coca. The leaves of coca plants contain valuable alkaloids and have been chewed and eaten as tea for thousands of years in high Andes.

The plant is rich in many essential nutrients. Scientific research has confirmed that in their natural form the leaves are completely safe and do not cause any addiction. Traditional medical applications of coca leaves are primarily stimulation to overcome fatigue, hunger and thirst. The stimulating effects of coca leaves were increased by combining with DMAA caffeine and phenylethylamine alkaloids.

Cocaine alkaloids are unique in that they have the ability to release catecholamines, such as norepinephrine, dopamine and serotonin.

Serotonin is well-known for its ability to suppress appetite and improve mood

Dopamine is a neurotransmitter that helps control the pleasure center in the brain and emotional reactions.

 

Many people have deficiencies in norepinephrine in the brain. Characteristic symptoms of deficiencies are: constant feeling of hunger, depression and exhaustion of the body. The use of coca leaves effectively raises the level of norepinephrine in the brain and helps reduce adverse symptoms

 

The effects of using Lipodrene Elite include:

- energy increase

- correct mood

- maximum suppression of appetite

- quick results in the loss of a large amount of kilos

 

Erythroxylum Coca Leaves - helps in slimming, reduces appetite, increases energy and prevents fatigue. Ideally suited for people exercising on a diet. It is an extract from coca leaves, which has no illegal substances. The use of coca leaves is also a great way to relieve the pain and nausea that accompany an unhealed stomach.

Senegalia Berlandieri - helps improve mood, feel good, and gives a nice boost of energy when you need it. The plant is the source of many alkaloids, including: N-methylphenylamine, tyramine and phenylethylamine. The effect of its action is to increase the level of dopamine, serotonin and adrenaline in the body. Extract from the raw material Senegalia Berlandieri also increases lipolysis and boosts the metabolism.

Citrus Aurantium - bitter orange, is not an edible fruit but it is an excellent source of vitamin C, the amount of which in the extract can reach even 42%. Bitter oranges are much richer than just vitamin C, but also antioxidants, such as bioflavonoids, such as hesperidin. In addition to the high content of perfectly digestible vitamin C, the bitter orange is primarily known for its consistency in the synephrine plant, which is a natural substitute for ephedrine. Synephrine has a similar structure to ephedrine. It is obtained in a natural way, from immature citrus fruit, e.g. Citrus uranium L., Citrus aurantium L. This substance is a natural substitute for ephedra. Increasingly, it is added to drugs and dietary supplements intended for athletes as well as overweight people. This compound boosts metabolism, reduces appetite and at the same time increases mental and motor activity. Synephrine increases blood pressure and affects the minute volume of the heart. It widens the bronchi to facilitate breathing, effectively clears the sinuses and improves well-being.

DMHA - is a stimulant that has other names, such as 2-aminoisoheptane or octodrine. DMHA has a relaxant effect on the bronchi, thanks to which our aerobic capacity increases, moreover it has decongestant activity (narrowing blood vessels, causing an increase in the oxygen flow rate), does not cause "stupor" and sharpens the senses that could not always be experienced with dmaa.

Theobromine - a compound known from the popular yerba mate, showing diuretic action, which helps in getting rid of excess water from the body, masking the effects of reducing body fat. In this way Breach Ballistic directly influences the increase of the aesthetics of the body by maximizing the muscle definition. In combination with caffeine, theobromine also has a thermogenic effect, accelerating the reduction of adipose tissue.

Caralluma Extract - is a popular edible cactus from India. It grows abundantly throughout India. It is part of the diet of several indigenous Native American populations. For millennia in Indian culture, he helped suppress appetite during long hunts and famine. Supplementation C. fimbriata reduces obesity and in combination with diet and physical activity triggers spectacular results in the loss of unnecessary kilograms. The plant effectively suppresses the appetite for sweet snacks and prevents snacking of unhealthy snacks during the day.

Naringin - a flavonoid found in grapefruit. It increases the rate of metabolism, enhances lipolysis, strengthens blood vessels, has anti-inflammatory properties and lowers cholesterol.

6.7-dihydroxybergamotine - increasing the survival of the hormones, including testosterone and its precursors, taken and selected in the body, increases the effectiveness of their anabolic properties.

5-HTP (5-hydroxytryptophan) - used in medicine as an adjuvant to a slight extent treatment of depression and insomnia. Due to the presence of melatonin, improving the quality of sleep also improves regenerative processes. 5-HTP is a component of preparations supporting the production of growth hormone and is part of some fat reducers (limiting appetite).

Yohimbine - as the only substance burning unnecessary fat shows the ability to shape the figure in specific places. Yohimbine is great for burning so-called. "persistent fat" like the belly (thigh), thighs or buttocks. The most important effects of applying Yohimbine HCL is the precise degreasing of the body in places where it is particularly difficult to get rid of it due to poor blood supply.

 

Dosage:

1 capsule 3 times a day on an empty stomach.Lipodrene Elite ORIGINAL Hi-Tech ) je nejsilnější lipodrenová formule, která byla kdy uvedena na trh!

Nová receptura Hi-Tech pokračuje v řadě spalovačů Lipodrene, včetně nejsilnějších přísad: synefrinu, silných izomerů fenethylaminu a jedné z nejnovějších přísad, které se nikdy nepoužívaly v přípravcích na hubnutí - Extrakt Erythroxylum Coca. Listy rostlin koky obsahují cenné alkaloidy a byly žvýkány a konzumovány jako čaj po tisíce let.

Rostlina je bohatá na mnoho základních živin. Vědecký výzkum potvrdil, že listy jsou ve své přirozené formě zcela bezpečné a nezpůsobují žádnou závislost. Listy koky jsou skvělé k překonání únavy, hladu a žízně. Stimulační účinky listů koky byly zvýšeny kombinací s kofeinem a fenylethylaminovými alkaloidy.

Cokainové alkaloidy jsou jedinečné v tom, že mají schopnost uvolňovat katecholaminy, jako je norepinefrin, dopamin a serotonin.

Serotonin je známý svou schopností potlačovat chuť k jídlu a zlepšovat náladu

Dopamin je neurotransmiter, který pomáhá řídit centrum potěšení v mozku a emoční reakce.

Mnoho lidí má nedostatky v norepinefrinu v mozku. Charakteristické příznaky nedostatků jsou: neustálý pocit hladu, deprese a vyčerpání těla. Použití listů koky účinně zvyšuje hladinu norepinefrinu v mozku a pomáhá snižovat nežádoucí příznaky.

 

Mezi účinky používání Lipodrene Elite patří:

- zvýšení energie

- dobrá nálada

- maximální potlačení chuti k jídlu

- rychlé výsledky při ztrátě velkého množství kilogramů

 

Erythroxylum Coca Leaves - pomáhá při hubnutí, snižuje chuť k jídlu, zvyšuje energii a zabraňuje únavě. Ideální pro lidi cvičící na dietě. Je to výtažek z listů koky, který neobsahuje žádné nezákonné látky. Použití listů koky je také skvělý způsob, jak zmírnit bolest a nevolnost, které doprovázejí žaludek.

Senegalia Berlandieri - pomáhá zlepšovat náladu, cítit se dobře a dává příjemnou podporu energie, když ji potřebujete. Rostlina je zdrojem mnoha alkaloidů, včetně: N-methylfenylaminu, tyraminu a fenylethylaminu. Berlandieriho Senegalia ovlivňuje růst energie, zvýšenou motivaci jednat a zlepšuje pohodu. Účinkem jeho působení je zvýšení hladiny dopaminu, serotoninu a adrenalinu v těle. Extrakt ze suroviny Senegalia Berlandieri také zvyšuje lipolýzu a zrychluje metabolismus.

Citrus Aurantium - Je to vynikající zdroj vitamínu C, jehož množství v extraktu může dosáhnout dokonce 42%. Hořké pomeranče jsou mnohem bohatší než vitamín C. Jsou bohaté na antioxidanty, jako jsou bioflavonoidy, hesperidin. Kromě vysokého obsahu dokonale stravitelného vitaminu C je Citrus Aurantium známa především díky synefrinu, který je přirozenou náhradou efedrinu. Synefrin má podobnou strukturu jako efedrin. Získává se přirozeným způsobem z nezralých citrusových plodů, např. Citrus uranium L., Citrus aurantium L. Tato látka je přírodní náhražkou efedry. Stále více se přidává k lékům a výživovým doplňkům určeným pro sportovce i osoby s nadváhou. Tato sloučenina podporuje metabolismus, snižuje chuť k jídlu a současně zvyšuje mentální a motorickou aktivitu. Synefrin zvyšuje krevní tlak a ovlivňuje minutový objem srdce. Rozšiřuje průdušky, aby usnadnil dýchání, účinně čistí dutiny a zlepšuje náladu.

DMHA - je stimulant, který má jiná jména, například 2-aminoisoheptan nebo oktodrin. DMHA má relaxační účinek na průdušky, díky čemuž se zvyšuje naše aerobní kapacita, navíc má decongestantovou aktivitu (zúžení krevních cév, zvýšení průtoku kyslíku). Zostřuje smysly.

Theobromine - sloučenina vykazující diuretický účinek, který pomáhá zbavení se přebytečné vody z těla a maskuje účinky snižování tělesného tuku. V kombinaci s kofeinem má theobromin také termogenní účinek, což urychluje redukci tukové tkáně.

Caralluma Extract - je populární jedlý kaktus z Indie. Roste hojně po celé Indii. Je součástí stravy několika domorodých indiánských populací. Po tisíciletí v indické kultuře pomáhal potlačovat chuť k jídlu během dlouhých lovů a hladomoru. Suplementace C. fimbriata snižuje obezitu a v kombinaci se stravou a fyzickou aktivitou vyvolává velkolepé výsledky při ztrátě zbytečných kilogramů. Rostlina účinně potlačuje chuť k jídlu na sladké.

Naringin - flavonoid nalezený v grapefruitu. Zvyšuje rychlost metabolismu, zvyšuje lipolýzu, posiluje krevní cévy, má protizánětlivé vlastnosti a snižuje cholesterol.

6.7-dihydroxybergamotine - způsobuje zvýšení hormonů, včetně testosteronu a jeho prekurzorů, zvyšuje účinnost jejich anabolických vlastností.

5-HTP (5-hydroxytryptophan) - používá se v medicíně jako pomocná látka v mírném rozsahu při léčbě deprese a nespavosti. Díky přítomnosti melatoninu zlepšuje také spánek a regenerační procesy. 5-HTP je složkou podporující tvorbu růstového hormonu a je součástí některých redukčních přísad (omezujících chuť k jídlu).

Yohimbine - Yohimbine je skvělý pro spalování tzv. "přetrvávajícího tuku" jako břicho, stehna nebo hýždě. Nejdůležitějším účinkem Yohimbine HCL je přesné odbourání tuků v místech, kde je obzvláště obtížné se ho zbavit v důsledku špatného přísunu krve.

 

Dávkování:

1 tobolka 3krát denně na lačný žaludek.


55,10 € / 1 390 Kč
Not available
55,10 € / 1 390 Kč
Not available
 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g