Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Spalovače -> LIPODRENE HARDCORE DMHA 90 cps

LIPODRENE HARDCORE DMHA 90 cps

Kód:
hitech_322
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
55,10 €
1 390 Kč
 
Not available

Lipodrene Hardcore Hi-Tech Pharmaceuticals a powerful fat burner designed to reduce body fat even from burning-resistant places such as the abdomen, thigh hips and buttocks. Advanced formula blend of Thermo-Rx and Extend-Rx ™ ingredients (Ephedra leaf extract, Senegalia berlandieri, DMHA, bitter orange extract, yohimbine) and Tri-Xanthine ™ (guayusa, green tea, cocoa extract). Lipodrene extended release inhibits the release of target enzymes that control fat storage, while stimulating cellular energy, effectively causing the release of unwanted fatty acids by individual fat cells. The burner is recommended for people expecting quick effects of fat loss in a short time. Contains the addition of mexamine that increases mood and concentration.

 

Ephedra Extract - ephedrine has a pronounced effect on fat burning (lipolysis). Ephedrine is able to maximize fat burning, but also helps suppress appetite. In addition, it improves the metabolism of the whole body.

Senegalia Berlandieri Extract - is a source of many alkaloids which include: N-methylphenylamine, tyramine and phenylethylamine. Senegalia Berlandieri increases energy, increases motivation to act and improves mood. The effect of its action is to increase the level of dopamine, serotonin and adrenaline in the body. Senegalia Berlandieri extract also increases lipolysis and boosts metabolism.

2-Aminoisoheptane HCL - a strong stimulant similar to DMAA. It affects the central nervous system by increasing the level of dopamine and noradrenaline. It's the perfect complement to hard training that allows you to make huge progress in the gym, increasing the pain threshold for best results. Intensive workouts combined with the use of DMHA give phenomenal results in the form of appetite suppression, reduction of body fat, increase of memory and creativity as well as reduction of anxiety and anti-fatigue. The preparation is an interesting alternative for people who rave about the effects of DMAA, but show poor tolerance to this stimulant.

Citrus Aurantium - bitter orange is not an edible fruit but it is an excellent source of vitamin C, the amount of which in the extract can reach up to 42%. Bitter oranges are much richer, not only in vitamin C, but also in antioxidants, e.g. bioflavonoids such as hesperidin. In addition to the high content of highly absorbable vitamin C, bitter orange is primarily known for its synephrine content.

Cassia Nomame Extract - a plant derived from China, a natural lipase inhibitor. Effectively blocks the enzyme responsible for transporting fats into the bloodstream. It has diuretic properties by limiting water retention in the body. Has stimulating and anti-inflammatory effects. Stimulates cell metabolism by increasing thermogenic effect. Regulates the concentration of triglycerides and cholesterol.

Naringen - flavonoid found in the grapefruit. It increases the metabolic rate, increases lipolysis, strengthens blood vessels, has anti-inflammatory properties and lowers cholesterol.

Evodiamine - is an alkaloid with a thermogenic and stimulating effect, allowing for rapid fat burning with a capsaicin-like effect. The product Asia Black 25 uses its effective thermogenic potential in combination with caffeine as well as green tea as an element of supporting fat reduction, changing body composition for better and influences the aesthetics of the figure.

5-Methoxytryptamine HCl - otherwise mexamine, is a tryptamine derivative closely related to neurotransmitters, increases the effect of serotonin, improves concentration and mood.

Yohimbe Extract - as the only substance burning unnecessary fat has the ability to shape the figure in specific places. Yohimbine is great for burning so-called "persistent fat" like the stomach (throat), thighs or buttocks. The most important effects of using Yohimbine HCL are precise degreasing of the figure in places where getting rid of it is particularly difficult due to poor blood supply.

Guayusa Extract - a plant related to yerba mate. It contains a high dose of caffeine with a stimulating effect. High concentration of l-theanine strengthens concentration and reduces stress. The plant is rich in vitamins C and D as well as chromium, potassium, calcium, magnesium. Perfectly supports the digestive system, supporting weight loss.

Green Tea Extract - a source of polyphenols used as a natural form of supporting the slimming process. They promote lipolysis, facilitating fat reduction, and may also increase the metabolic rate. In addition, green tea extract is recommended during the period of weight reduction due to its antioxidant potential. Intensive workouts supported by a low calorie diet are an important factor generating oxidative stress. The reduction of free radicals promotes the proper course of regenerative processes, prevents the development of tumors and delays the aging process.

Theobromine is a compound known from the popular yerba mate, showing a diuretic effect, which helps in getting rid of excess water from the body, masking the effects of fat reduction. In this way, it directly increases the aesthetics of the figure by maximizing muscle definition. In combination with caffeine, theobromine also has a thermogenic effect, accelerating the reduction of body fat.

Caffeine - has a thermogenic effect and suppresses appetite, thanks to increased production of adrenaline and noradrenaline. It has been proven to increase the formation of such neurotransmitters in the central nervous system as dopamine, acetylcholine or even serotonin, which exerts a stimulating effect and increases cognitive function. The overall effect of caffeine on the body allows you to maintain the effectiveness of training and maintain a positive mood, despite the calorie deficit.

 

Dosage:

1-2 tablets in the morning and 1 tablet after lunch. Do not exceed a dose of 4 tablets.Lipodrene Hardcore DMHA ( ORIGINAL Hi-Tech Pharmaceuticals ) je výkonný spalovač tuku určený ke snížení tělesného tuku i na místech odolných proti spalování, jako je břicho, stehna, boky a hýždě. Pokročilá směs složení Thermo-Rx a Extend-Rx™ (extrakt z listů Ephedra, Senegalia berlandieri, DMHA, extrakt z hořkého pomeranče, yohimbinu) a Tri-Xanthine™ (guayusa, zelený čaj, kakaový extrakt). Lipodrene s prodlouženým uvolňováním inhibuje uvolňování cílových enzymů, které řídí ukládání tuku, a zároveň stimuluje buněčnou energii a účinně způsobuje uvolňování nežádoucích mastných kyselin jednotlivými tukovými buňkami. Spalovač se doporučuje lidem, kteří očekávají rychlé účinky úbytku tuku v krátkém čase. Obsahuje přídavek mexaminu, který zvyšuje náladu a koncentraci.

 

Ephedra Extract - má výrazný vliv na spalování tuků (lipolýzu). Ephedra Extract je schopen maximalizovat spalování tuků, ale také pomáhá potlačit chuť k jídlu. Navíc zlepšuje metabolismus celého těla.

Senegalia Berlandieri Extract - je zdrojem mnoha alkaloidů, mezi které patří: N-methylfenylamin, tyramin a fenylethylamin. Senegalia Berlandieri zvyšuje energii, zvyšuje motivaci k jednání a zlepšuje náladu. Účinkem jeho působení je zvýšení hladiny dopaminu, serotoninu a adrenalinu v těle. Extrakt Senegalia Berlandieri také zvyšuje lipolýzu a zrychluje metabolismus.

2-Aminoisoheptane HCL – silný stimulant podobný DMAA. Ovlivňuje centrální nervový systém zvýšením hladiny dopaminu a noradrenalinu. Je dokonalým doplňkem tvrdého tréninku, který vám umožní dosáhnout obrovského pokroku v posilovně a zvýšit práh bolesti pro dosažení nejlepších výsledků. Intenzivní cvičení v kombinaci s užíváním DMHA poskytují fenomenální výsledky v podobě potlačení chuti k jídlu, snížení tělesného tuku, zvýšení paměti a kreativity, stejně jako snížení úzkosti a únavy. Přípravek je zajímavou alternativou pro lidi.

Citrus Aurantium - hořký pomeranč je výborným zdrojem vitamínu C, jehož množství v extraktu může dosahovat až 42%. Hořké pomeranče jsou mnohem bohatší, nejen na vitamín C, ale také na antioxidanty, např. bioflavonoidy, jako je hesperidin. Kromě vysokého obsahu vysoce vstřebatelného vitaminu C je hořký pomeranč známý především obsahem synefrinu.

Cassia Nomame Extract – rostlina pocházející z Číny, přírodní inhibitor lipázy. Účinně blokuje enzym zodpovědný za transport tuků do krevního řečiště. Má diuretické vlastnosti tím, že omezuje zadržování vody v těle. Má stimulační a protizánětlivé účinky. Stimuluje buněčný metabolismus zvýšením termogenního účinku. Reguluje koncentraci triglyceridů a cholesterolu.

Naringen - flavonoid obsažený v grapefruitu. Zvyšuje rychlost metabolismu, zvyšuje lipolýzu, posiluje cévy, má protizánětlivé vlastnosti a snižuje hladinu cholesterolu.

Evodiamine - je alkaloid s termogenním a stimulačním účinkem, umožňující rychlé spalování tuků s účinkem podobným kapsaicinu. Produkt Asia Black 25 využívá svého účinného termogenního potenciálu v kombinaci s kofeinem a také zeleným čajem jako prvek podporující redukci tuku, lepší změnu tělesného složení a ovlivňuje estetiku postavy.

5-Methoxytryptamine HCl - je derivát tryptaminu blízce příbuzný neurotransmiterům, zvyšuje účinek serotoninu, zlepšuje koncentraci a náladu.

Yohimbe Extract – má schopnost tvarovat postavu na konkrétních místech. Yohimbine je skvělý pro spalování takzvaného „trvalého tuku“, jako je krk, stehna nebo hýždě. Nejdůležitějšími účinky užívání Yohimbine HCL jsou precizní úbytky v místech, kde je zbavení se tuku obtížné kvůli špatnému prokrvení.

Guayusa Extract – rostlina příbuzná yerba maté. Obsahuje vysokou dávku kofeinu se stimulačním účinkem. Vysoká koncentrace l-theaninu posiluje koncentraci a snižuje stres. Rostlina je bohatá na vitamíny C a D a také na chrom, draslík, vápník, hořčík. Dokonale podporuje trávicí systém, podporuje hubnutí.

Green Tea Extract - zdroj polyfenolů používaný jako přírodní forma podpory procesu hubnutí. Podporují lipolýzu, usnadňují redukci tuku a mohou také zvýšit rychlost metabolismu. Extrakt ze zeleného čaje je navíc doporučován v období redukce hmotnosti pro jeho antioxidační potenciál. Intenzivní tréninky podporované nízkokalorickou dietou jsou důležitým faktorem generujícím oxidační stres. Redukce volných radikálů podporuje správný průběh regeneračních procesů, zabraňuje vzniku nádorů a oddaluje proces stárnutí.

Theobromine - vykazující diuretický účinek, který pomáhá zbavit se přebytečné vody z těla. Tímto způsobem přímo zvyšuje estetiku postavy maximalizací svalové definice. V kombinaci s kofeinem má theobromin i termogenní účinek, urychlující redukci tělesného tuku.

Caffeine – má termogenní účinek a potlačuje chuť k jídlu, díky zvýšené produkci adrenalinu a noradrenalinu. Bylo prokázáno, že zvyšuje tvorbu takových neurotransmiterů v centrálním nervovém systému, jako je dopamin, acetylcholin nebo dokonce serotonin, který má stimulační účinek a zvyšuje kognitivní funkce. Celkový účinek kofeinu na organismus umožňuje udržet efektivitu tréninku a udržet si pozitivní náladu i přes kalorický deficit.

 

Dávkování:

1-2 tablety ráno a 1 tabletu po obědě. Nepřekračujte dávku 4 tablety.


55,10 € / 1 390 Kč
Not available
55,10 € / 1 390 Kč
Not available
 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g