Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Před-tréninkové produkty -> POISON 300g

POISON 300g

Kód:
sw_5463
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
49,28 €
1 200 Kč
 
Not available

Swiss Pharmaceuticals Poison it represents the flagship of the brand. Poison is a comprehensive pre-workout supplement enriched with ingredients that further enhance its effectiveness. The modern and very strong formulation of the product was composed using only the most effective substances, taking into account their required doses. It contains up to 20 active substances of the best quality ingredients. Poison effectively contributes to powerful arousal, increases concentration and guarantees high motivation to act while inducing a gigantic muscle pump. The main advantage is the perfectly selected composition of premium ingredients, you gain faster regeneration and workouts become pure pleasure.

 

Hordenine – this very important ingredient works primarily through the relase and protection of norepinephrine, which translates into and increase in metabolism, energy supply and a decrease in appetite. Athletes use Hordenine for three major gains – reduced fat, appetite control and increased energy.

Agmatine Sulfate – is a highly pure and natural source of agmatine produced by modern methods. Agmatine effectively increases the secretion of nitrix oxide in the human body, which translates into a strong muscle pump feeling during training. Enlargement of bloods vessels supports the supply of blood and nutrients to working muscles, which greatly speeds ut the process of regeneration and construction of new muscle fibes.

Citruline Malate 2:1 – participates in the synthesis of nitric oxide and photosphocreatine and oxygen metabolis of glucose, thereby increasing the uptake of oxygen, glucose, amino acids and creatine and energy production through muscle cells. It reduces the concentration of lactic acid and ammonia in the muscles, allowing the body to recover energy faster by increasing the level of creatine phosphate and resynthesis.

N-Acetyl Tyrosine – acetylated derivative of the amino acid L-Tyrosine. Ordinary L-tyrosine is less stable and also less soluble in water, which can lead to reduced bioavailability. N-acetyl- L-tyrosine supports brain function by supporting the synthesis of catecholamine norepinephrine and dopamin. N-Acetyl Tyrosine helps in the proper functioning of the nervous system and in maintaining normal psychological functions and contributes to the reduction of tiredness and fatigue.

Caffeine Citrate – has recently gainerd popularity in the fitness enviroment, because it raises the level of caffeine in the blood faster than other sources. Caffeine Anhydrous si an anhydrous form of caffeine from the group of organic compounds. It blocks the adenosine receptors in the brain, which results in eliminating the feeling of tiredness during training. Due to its thermogenis action. 

1,3 – Dimethylamine (DMAA) – a very strong and the most famous stimulant in the worls. It stimulates the process of reducing body fat, as well as helping to increase the intensity of training.

Synephrine HCL – has similar structire to epherdine. Its obtaines in a natural way, from immature citrus fruit. This substance is a natural substitute for ephedra. Increasingly, it is added to drugs and dietary supplements intended for athletes as well as overweight people.

Higenamine HCL – this alkaloid is mainly obtained from seed of Nelumbo Nucfera, in small amounts it can also be found in coffee. It demonstrates a synergistis action to NMT, causing the release of noradrenaline and adrenaline into the blood resulting in the extension of the airways

L-Norvaline – it helps to increase the amoung of arginine in the body. The substance has a beneficial effect on strengthening and maintaining many health and fitness functions of the body. The presence of L Norvaline in the supplements causes asodilatation and increases the production of nitric oxide, which increases the supply of oxygen and nutrients to the cells.

Yohimbine HCL – Is a substance that is helpful in the fight against the so-called resistant fat tissue, located mainly in the thorax and lower waist areas of men and hips, buttocks and thighs in women. Yohimbine HCL works by blocking the α2-type receptors, which clearly facilitates slimming and is helpful in sculpting body parts resistant to slimming. It is worth remembering that yohimbine effectively eliminates insulin. So taking this compound around carbohydrate meals is pointless. Yohimbine is particularly effective when used on an empty stomach, before physical exertion.

Huperzine A – Is an alkaloid of plant origin, isolated from a plant of the species Huperzia serrata, widely used in Asian countries. The substance indirectly influences the activation of nicotinic receptors, which increases the strength of muscle contraction. As a result, the training is easier and more effective. Scientific research proves that regular consumption of this compound promotes an increase in acetylcholine concentration. Supplementation has a positive effect on memory improvement, effective absorption of knowledge and increases the ability to concentrate. It has been proven that this alkaloid compared to other substances is able to more effectively exceed the blood-brain barrier and is characterized by a much higher bioavailability.

 

Dosage:

No matter how much experience you have with pre-workout products, we recommend starting with 1/2 (half !!) scoops of the product to check your tolerances for the ingredients. After checking the tolerance, use 1 serving 15-30 minutes before training. Do not exceed 1 portions per day.Swiss Pharmaceuticals Poison je vlajkovou lodí této značky. Poison je komplexní doplněk obohacený o složky, které dále zvyšují jeho účinnost. Moderní a velmi silná formulace produktu byla složena pouze z nejúčinnějších látek s ohledem na jejich požadované dávky. Obsahuje až 20 účinných látek nejkvalitnějších složek. Poison účinně přispívá k silnému vzrušení, zvyšuje koncentraci a zaručuje vysokou motivaci k jednání a zároveň vyvolává gigantickou svalovou pumpu. Hlavní výhodou je dokonale vybrané složení prémiových ingrediencí, získáte rychlejší regeneraci a cvičení se stanou čistým potěšením.

 

Hordenin - tato velmi důležitá složka působí především prostřednictvím přenosu a ochrany norepinefrinu, což zvyšuje metabolismus, zásobování energií a snížení chuti k jídlu. Sportovci používají hordenin pro tři hlavní účinky - snížení tuku, kontrolu chuti k jídlu a zvýšení energie.

Agmatin sulfát - je vysoce čistý a přirozený zdroj agmatinu produkovaný moderními metodami. Agmatin účinně zvyšuje vylučování oxidu dusnatého v lidském těle, což se během tréninku promítá do silného pocitu svalové pumpy. Rozšíření krevních cév podporuje přísun krve a živin do pracovních svalů, což výrazně urychluje proces regenerace a vytváření nových svalových vláken.

Citrulin malte 2: 1 - podílí se na syntéze oxidu dusnatého a fotosfokreatinu a metabolismu glukózy v kyslíku, čímž zvyšuje absorpci kyslíku, glukózy, aminokyselin a kreatinu a energie prostřednictvím svalových buněk. Snižuje koncentraci kyseliny mléčné a amoniaku ve svalech a umožňuje tělu rychleji získávat energii zvýšením hladiny kreatinfosfátu a resyntézou.

N-acetyl tyrosin - acetylovaný derivát aminokyseliny L-tyrosin. Obyčejný L-tyrosin je méně stabilní a také méně rozpustný ve vodě, což může vést ke snížené biologické dostupnosti. N-acetyl-L-tyrosin podporuje funkci mozku podporováním syntézy katecholaminu norepinefrinu a dopaminu. N-acetyl tyrosin pomáhá při správném fungování nervového systému a při udržování normálních psychologických funkcí a přispívá ke snížení únavy.

Kofein citrát - nedávno získal popularitu ve fitness prostředí, protože zvyšuje hladinu kofeinu v krvi rychleji než jiné zdroje. Kofein bezvodý je bezvodá forma kofeinu ze skupiny organických sloučenin. Blokuje receptory adenosinu v mozku, což má za následek odstranění pocitu únavy během tréninku. Vzhledem ke svému termogennímu působení.

1,3 - Dimethylamin (DMAA) - velmi silný a nejznámější stimulant. Stimuluje proces snižování tělesného tuku a pomáhá zvyšovat intenzitu tréninku.

Synefrin HCL - má podobnou strukturu jako epherdin. Získává se přirozeným způsobem z nezralých citrusových plodů. Tato látka je přirozenou náhražkou efedry. Stále více se přidává k lékům a výživovým doplňkům určeným pro sportovce i osoby s nadváhou.

Higenamin HCL - tento alkaloid se získává hlavně ze semen Nelumbo Nucfera, v malém množství se také nachází v kávě. Prokazuje synergistický účinek na NMT a způsobuje uvolňování noradrenalinu a adrenalinu do krve, což vede k prodloužení dýchacích cest

L-Norvaline - pomáhá zvyšovat množství argininu v těle. Látka má příznivý účinek na posílení a udržení mnoha zdravotních a kondičních funkcí těla. Přítomnost L Norvaline v doplňcích způsobuje asodilatace a zvyšuje produkci oxidu dusnatého, což zvyšuje přísun kyslíku a živin do buněk.

Yohimbine HCL - je látka, která je užitečná v boji proti tzv. Rezistentní tukové tkáni, která se nachází hlavně v oblasti hrudníku a dolního pasu mužů a boků, hýždí a stehen u žen. Yohimbine HCL působí tak, že blokuje receptory typu a2, což jasně usnadňuje hubnutí a je užitečné při tvarování částí těla odolných vůči hubnutí. Je třeba si uvědomit, že yohimbin účinně vylučuje inzulín. Takže brát tuto směs kolem uhlohydrátových jídel je zbytečné. Yohimbin je zvláště účinný, když se používá na lačný žaludek, před fyzickou námahou.

Huperzine A - je alkaloid rostlinného původu, izolovaný z rostliny druhu Huperzia serrata, široce používaný v asijských zemích. Látka nepřímo ovlivňuje aktivaci nikotinových receptorů, což zvyšuje sílu svalové kontrakce. Vědecký výzkum dokazuje, že pravidelná konzumace této sloučeniny podporuje zvýšení koncentrace acetylcholinu. Suplementace má pozitivní účinek na zlepšení paměti, efektivní absorpci znalostí a zvyšuje schopnost koncentrace. Bylo prokázáno, že tento alkaloid ve srovnání s jinými látkami je schopen účinněji překročit hematoencefalickou bariéru a vyznačuje se mnohem vyšší biologickou dostupností.

 

Dávkování:

Bez ohledu na to, jaké máte zkušenosti s před-tréninkovými produkty, doporučujeme začít s 1/2 odměrky produktu, abyste zkontrolovali vaše tolerance složek. Po kontrole tolerance použijte 1 porci 15-30 minut před tréninkem. Nepřekračujte 1 porce denně.


 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g