Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> PCT -> Ultimate PCT 120 cps

Ultimate PCT 120 cps

Kód:
sw_5585
Výrobce:
Dostupnost:
not available
Cena:
53,51 €
1 350 Kč
 
Not available

What it does?

The Ultimate PCT product, the ultimate PCT is what it says, the ultimate PCT! This product does everything! It increases natural free testosterone, it enhances libido, it works as a sleep aid and finally acts as an active hormone estrogen inhibitor.

This is everything you would need for a PCT, we would not recommend anything else for any PCT on any cycle!

 

What is it and How does it effect you?

The Ultimate PCT is the ultimate PCT products, here is why the Ultimate PCT is the PCT product for you;

 

D-Aspartic Acid

D-Aspartic Acid is a safe, natural way to effectively raise the body’s natural test levels. DAA has been shown to elevate testosterone levels and increase sex drive in men. D-Aspartic Acid plays an important role in sperm production and sexual hormone production as well.

 

Maca Extract

Maca extract is know for its properties to enhance energy, stamina and athletic performance. Maca is also used for improving fertility in men and women.

 

Magnesium

Magnesium contributes to the normal functioning of the nervous system and normal muscle function and contributes to normal energy-yielding metabolism and to a reduction of tiredness and fatigue.

 

Resveratol

Resveratrol acts as a powerful anti-inflammatory and may also increase Testosterone levels while reducing estrogen. These benefits make resveratrol an excellent supplement for those looking for improved body composition and overall health

 

Diindolylmethane

Diindolylmethane has been known to block Estrogen effects which is critical during a PCT. Diindolylmethane also appears to promote a healthy balance of testosterone in the body, and when combined with exercise, it can increase muscle mass.

 

Androsta-3,5-Diene-7,17-Dione

A metabolite of 7-Keto DHEA, it increases testosterone levels and reduces high levels of estrogen and cortisol. It works by inhibiting androgens in the body from converting into estrogen and because it is a suicide aromatase inhibitor (meaning that it binds to the aromatase enzyme), there is no estrogen rebound once you stop taking it. Best of all, it is a natural compound that is a downstream metabolite of DHEA that exists in the body.

It increases your natural myotropic state which promotes muscle mass, speeds up recovery, decreases fat storage and increases your libido. Unlike other aromatase inhibitors, it won’t give you sore joints from dryness or kill your sexual performance.

 

Zinc

Zinc has been know to be used by some athletes for improving athletic performance and strength. Low zinc levels can be associated with male infertility, so during a PCT it is very important to have zinc as part of your stack.

 

Vitamin B6

Vitamin B6 by is used as our body requires it for normal hormone function as well to maintain energy and general vitality. Vitamin B6 has also been shown to help to support bones, teeth, hair and skin.

 

Bioperine

Bioperine is found to increase the absorption of a variety of nutrients, so added to your Ultimate PCT it will help your body to absorb all the ingredients more efficiently.

 

Who should take it?

We do only advise the Ultimate PCT to men due to affinity to reduce estrogen and inhibit natural testosterone uptake.

 

How to take it?  

For the cases of Post Cycle Therapy, an approximate and effective use of the Ultimate PCT would be 3 capsules a day,This is best taken in the evening when natural hormones are more active.Produkt Ultimate PCT zvyšuje přirozený volný testosteron, zvyšuje libido, působí jako prostředek ke zlepšení spánku a nakonec působí jako aktivní inhibitor hormonů estrogen.

 

Kyselina D-asparagová

Kyselina D-asparagová je bezpečný a přirozený způsob, jak účinně zvýšit přirozené úrovně testosteronu v těle. Bylo prokázáno, že DAA zvyšuje hladinu testosteronu a zvyšuje sexuální touhu u mužů. Kyselina D-asparagová hraje důležitou roli při produkci spermií a také při produkci sexuálních hormonů.

 

Extrakt z Macaa

Výtažek z Macau je známý svými vlastnostmi, které zvyšují energii, výdrž a sportovní výkon. Maca se také používá ke zlepšení plodnosti u mužů a žen.

 

Hořčík

Hořčík přispívá k normálnímu fungování nervového systému a normální funkci svalů a přispívá k normálnímu metabolismu poskytujícímu energii a ke snížení únavy.

 

Resveratol

Resveratrol působí jako silný protizánětlivý přípravek a může také zvyšovat hladinu testosteronu a současně snižovat estrogen. Díky těmto výhodám je resveratrol vynikajícím doplňkem pro ty, kteří hledají zlepšení složení těla a celkového zdraví.

 

Diindolylmethan

Je známo, že diindolylmethan blokuje estrogenové účinky, které jsou kritické během PCT. Také se zdá, že diindolylmethan podporuje zdravou rovnováhu testosteronu v těle a při kombinaci s cvičením může zvýšit svalovou hmotu.

 

Androsta-3,5-dien-7,17-dion

Metabolit 7-Keto DHEA zvyšuje hladinu testosteronu a snižuje vysoké hladiny estrogenu a kortizolu. Funguje tak, že inhibuje přeměnu androgenů v těle na estrogen, a protože se jedná o inhibitor sebevražedné aromatázy (což znamená, že se váže na aromatázový enzym). Nejlepší ze všeho je, že je to přirozená sloučenina, která je downstream metabolitem DHEA, který existuje v těle.

Zvyšuje váš přirozený myotropický stav, který podporuje svalovou hmotu, urychluje regeneraci, snižuje ukládání tuku a zvyšuje vaše libido. Na rozdíl od jiných inhibitorů aromatázy vám nezpůsobí bolavé a vysušené klouby ani nesníží váš sexuální výkon.

 

Zinek

O zinku bylo známo, že ho někteří sportovci používají ke zlepšení atletického výkonu a síly. Nízká hladina zinku může být spojena s mužskou neplodností, takže během PCT je velmi důležité mít zinek jako součást zásobníku.

 

Vitamin B6

Vitamin B6 by se používá, protože ho naše tělo potřebuje pro normální fungování hormonů, aby také udržovalo energii a celkovou vitalitu. Ukázalo se také, že vitamin B6 pomáhá podporovat kosti, zuby, vlasy a pokožku.

 

Bioperine

Bylo zjištěno, že bioperin zvyšuje vstřebávání různých živin, takže do vašeho Ultimate PCT pomůže vašemu tělu vstřebat všechny složky účinněji.

 

Kdo by to měl vzít?

Doporučujeme lidem Ultimate PCT pouze kvůli afinitě ke snížení estrogenu a inhibici přirozeného vychytávání testosteronu.

 

Jak to vzít?

Pro případy postcyklové terapie by přibližné a efektivní použití Ultimate PCT bylo 3 tobolky denně. To je nejlepší užívat večer, když jsou přírodní hormony aktivnější.


 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Psychotic GOLD 202g

Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

POISON 300g

ROCKY KO round 2 300g

KAMIKADZE V.2 390g